Almanya’da Üniversite Okumak için Gerekli Olan Şartlar

Almanya’da Üniversite Okumak için Gerekli Olan Şartlar

Üniversite eğitimini Almanya’da tercih etmeniz hayatınızın geri kalanı açısından olumlu bir katkı sağlayacağı gibi hayatınızda yaşayacağınız en iyi deneyimlerden de birisi olacaktır. Almanya'da üniversite eğitimi almak demek gelecek kariyeriniz için sağlam temellerin atılması anlamına gelmektedir. Ancak bunun için Almanya’da üniversite okuma şartları tam olarak yerine getirmeniz gerekir. Yazımızın devamında Almanya’da üniversite okumak için gerekenler neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.

Almanya’da Üniversite Okumak için Gerekenler

Almanya’da üniversite okuma şartları üniversitelere göre değişiklik göstermekle birlikte her üniversitenin ortak olarak istediği bazı şartlar bulunmaktadır. Almanya'da üniversite okumak için gerekenler temel olarak şunlar olmaktadır.
· Türkiye'nin lise öğretimini tamamladığımızı gösteren lise diploması,
· Lise öğretimi sonrası sonrasında girilen YKS sınavından alacağınız üniversite eğitimi yeterlilik belgesi,
· Pasaport,
· Biyometrik fotoğraflar,
· TOEFL veya IELTS sınavı başarıları,
· TestDaf sınavı sonucu,

Almanya Üniversite Başvurusu ve Kabul Şartları

Almanya’da merkezi yerleştirme sistemi bulunmadığı için üniversite başvuruları her okula ayrı olarak yapılmaktadır. Bu sebeple de Almanya’da üniversite okuma şartları okullara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu koşullar bazen eyalet bazında değişiklik göstermekle birlikte bazen de bölümün başarısına bağlı olarak değişmektedir.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Almanya’da üniversite okuma şartları ortak olarak bazı şartlar sunmaktadır. Bunların başında TestDaf veya DSH sınavından en az %65 başarı göstermeleri bulunmaktadır. Bunun yanında Almanya’daki her üniversitede Almanca dil yeterliliği aranmamaktadır. Bazı üniversiteler hiç Almanca bilmeyen öğrencileri kabul etmelerinin yanında bazı üniversiteler için en az B1 seviyesini Almancaya hakim olunmasının şart koşmaktadır.

Almanya Üniversiteleri Taban Puanları

Almanya'da üniversite okumak için akademik yeterliliği tespiti gerekmektedir. Bunun için de ülkemizde düzenlenen üniversite giriş sınavında lisans eğitimi almak için yeterli puanın almış olmanız gerekmektedir. Çünkü Almanya üniversiteleri taban puanları ile ülkemizde aldığınız puanlar birebir aynı olmaktadır.
Üniversite giriş sınavına girerek okumak istediğiniz bölme göre yeterli puanı almış olmanız gerekmektedir. Ancak bunun için ülkemizdeki okullara kayıt yaptırma şartı bulunmamaktadır. Diğer bir değişle okumak istediğiniz lisans eğitimi ile alakalı olarak ÖSYM tarafından 4 yıllık üniversite bölümüne yerleştirilmiş olmamız ya da o bölümün öğrencisi olmanız gerekmektedir. Bunun yanında meslek yüksekokulu mezunların ya da öğrencileri de Almanya’da üniversite okuma şartları yerine getirmektedir.

Almanya’da Üniversite Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar

Almanya'da üniversite okuma şartları arasında üniversitelerin istediği resmi evrakların beyanda yer almaktadır. Üniversite başvuruları sırasında beyan edilecek olan bu evrakların yeminli tercümanlar tarafından Almanca diline çevrilmiş olması ve Türkiye Cumhuriyetleri kaymakamlıklarında apostil onayının alınmış olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olarak hazırlanması gereken evraklar ise şunlar olmaktadır.
· Öğrenci mezun olduğu liseden almış olduğu diploma,
· Üniversite giriş sınavından elde edilen puanı gösteren sınav sonuç belgesi,
· ÖSYM’den onaylı üniversiteyi kazandığına dair belge,
· TOEFL, IELTS, TestDaf ya da DSH sınavlarına ait sertifika,
· Okuduğu liseye ait transkript,
· Kimlik belgesi,

Almanya’da Üniversite Okumak İçin Girilmesi Gereken Sınavlar

Almanya'da olmak için gerekenler arasında öğrencilerin almak istedikleri eğitimin programına bağlı olarak girmeleri gereken dil sınavları bulunmaktadır. Almanya'da Almanca, İngilizce ya da %50 Almanca %50 alman İngilizce eğitim veren programlar bulunmaktadır. Dil şartları da programın diline göre değişiklik göstermektedir.

İngilizce Dil Yeterliliği

Eğitim dili İngilizce olan programlarda yer alabilmek için TOEFL, CAE ve IELTS sınavlarından yeterli puanın alınması gerekmektedir. Her üniversitenin istediği yeterlilik puanı değişkenlik göstermekle birlikte ortalama olarak üniversiteler tarafından şu puanlar talep edilmektedir.
· TOEFL bilgisayar sınavından en az 213 ve yazılı sınavından en az 550 puan alınması,
· TOEFL IBT’den 79 puan alınması
· IELTS sınavından ise 6,0 ile 6,5 puan arasında alınması gerekmektedir.

Almanca Dil Yeterliliği

Almanca eğitim veren programlardan birinde eğitim görmek için gerekli olan Almanca dil yeterliliği sınavları TestDaf, DSH, TestAs ve DSD sınavları olmaktadır. Bu sınavlar içerisinde özellikle destan TestDaf ve DSH sınavları en çok tercih edilen sınavlardır. Hemen hemen Almanya’da bulunan tüm üniversiteler tarafından kabul edilen DSH ve TestDaf sınavları üniversitenin şartlarına göre değişik seviyelerde dil yeterliliği istemektedir. Almanya’da üniversite okuma şartları arasında yer alan dil yeterliliğinde kabul edilebilen Almanca dil düzeyleri A1, A2, B1 ve B2 olmaktadır. Bunun yanında bazı üniversiteler öğrencilerinde dil yeterliliği aramamaktadır. Dil yeterliliği arayan üniversitelere girebilmek için gerekli sınırlardan %65 in üzerinde başarı gösterilmesi gerekmektedir.

Almanya’daki Dil Sınavları ve Özellikleri Nelerdir?

Almanya üniversite okuma şartları arasında yer alan dil yeterlilik sınavları farklı başlıklar altında toplanmıştı notu bunlar DSH, TestDaf, TestAs ve DSD sınavları olmaktadır.

DSH Sınavı

Almanya’da öğretim veren tüm üniversiteler tarafından kabul eden DSH sınavı dil seviyenizi belirlemek için gidebileceğiniz sınavlardan birisi olmaktadır. Bu sınavları üniversiteler kendi uygulaması sebebiyle her üniversiteye ait DSH sınavı bulunmaktadır. 2 bölümden oluşan bu sınav öğrencilerin dil yeterliliklerini eşit şekilde ölçmektedir. Sınavda yer alan bölümler ise okuma ve yazma olmaktadır. Sınav sonucuna göre öğrenciler 3 farklı sertifikaya hak kazanırlar.
Bu sertifikalardan ilki DSH- 1 seviye sertifikaları olmaktadır. Bu sertifikayı hak kazanan öğrencilerin Almanya’da üniversite eğitimi alabilmek için gerekli olan yeterli dil şartının yerine getirmiş sayılmazlar. Çünkü sınavlar %57 ile %66 arasında başarı sağlayan öğrencilere verilmektedir.
Sınavdaki bir diğer sertifika ise DSH- 2 sertifikası olmaktadır %67 ile %81 arasında başarı gösteren öğrencilere verilen bu sertifika Almanya’daki birçok üniversitenin öğrenci kabul etmesi için yeterli başarı düzeyi olmaktadır.
DSH- 3 sertifikası ise öğrencilerin sahip olabileceği en iyi sertifikadır ve sınavdan %82 ile %100 arasında başarı gösterdiğini belgeler. Bu sertifikayı alan öğrenciler Almanya’da bulunan her üniversiteye kabul edilebilirler.

TestDaf Sınavı

Öğrencilerin en çok tercih ettikleri Almanca dil yeterlilik sınav olmaktadır. Hagen’da bulunana sınav merkezi tarafından merkezi bir şekilde uygulanırlar. 80 ülkede lisanslı test merkezleri bulunan TestDaf sınavında öğrenciler aynı sorular ile sınanırlar.
TestDaf sınavında öğrencilerin Almanca seviyeleri akademik anlamda sınanmakladır. 4 bölümden oluşan sınavda öğrenciler yazılı ifade, dinlediğini ve okuduğunu anlama ile sözlü ifade yetenekleri üzerine test edilirler. Öğrencilerin sınavın tüm bölümlerine girmeleri şarttır. Daha sonrasında sınav sonuçları kontrol uzmanları tarafından kontrol edilirler. Sınav sonucunda öğrencilerin alabilecekleri 3 farklı sertifika bulunmaktadır. Bu sertifikalar Avrupa Dil Birliği Komisyonu’nun Ortak Avrupa Çerçeve Bildirgesine göre B1, B2, C1 ve C2 olarak karşılık bulmaktadır.
TDN 3 sertifikası sınavın en düşük sertifika düzeyi olmakla birlikte Almanya’daki çok az üniversite tarafından kabul edilmektedir. TDN 4 seviyesi Almanya’da üniversite okuma şartları sağlayan yeterli sertifika düzeyi olmaktadır. Genel olarak tüm üniversiteler bu dil seviyesini programları için yeterli görmektedir.
TDN 5 sertifikası ise öğrencilerin alabilecekleri en yüksek sertifika olmaktadır. Bu sertifikaya sahip olan öğrencilerin Almanya’da üniversite okuma şartları için gerekli olan dil şartını tamamen sağladığı düşünülür. Bu sebeple de Almanya’da bulunan tüm üniversiteler tarafından kabul edilir.
 
Almanya’da Üniversite Okumak
}