Yurt Dışı Yüksek Lisans Listesi

Tarım Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tarım Sistemleri Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tropik Ve Subtropikte Tarım Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Tropik Ve Subtropiklerde Tarım Bilimi Ve Kaynak Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Tropikal Ormancılık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Süt Ürünleri Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tarımsal Biyobilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Ziraat Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tarım Ticareti

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tarım Ve Gıda Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Tarım Ve Çevre

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Tarım Ve Kaynak Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Organik Tarım

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Organik Tarım Ve Gıda Sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Tarımda Ekonomi Ve Sosyal Bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Sürdürülebilir Uluslararası Tarım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Uluslararası Tarım Ticareti

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 12,400

Dönemlik Ücret: 6,200

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Peyzaj Mimarisi Ve Yeşil Alan Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Peyzaj Mimarisi Ve Peyzaj Planlaması

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Peyzaj Mimarlığı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Kamu Yararı Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Peyzaj Mimarlığı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Peyzaj Mimarisi Ve Çevre Planlaması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Uygulamalı Hayvancılık Ve Bitki Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bütünleştirici Zooloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hayvan Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hayvan Biyolojisi Ve Biyomedikal Bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Şarap Sürdürülebilirliği Ve Satış

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,000

Dönemlik Ücret: 3,500

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Bağcılık, Şarapçılık Ve Şarapçılık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Şarap Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Şarapçılık

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ormancılık Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Orman İşletme Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Su Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Özel Bitki Ve Bahçecilik Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bitki Araştırma Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Bahçıvanlık Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Bahçecilik Prodüksiyonu

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Mahsul Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Çevre Düzenleme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hidroloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bitki Biyoteknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bitki Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Sürdürülebilir Tarım Ve Gıda Endüstrisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Tarım Ve Gıda Endüstrileri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Peyzaj Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Doğal Tarım Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ekin Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hidro Bilim Ve Mühendislik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Hidrobiyoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

AgriGenomics

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Agrobiyoteknoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Su Kültürü

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Çevresel Yönetişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Yeraltı Suyu Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Su Ve Atık Su Yönetimi Ve Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tropikal Ekolojide Uluslararası Çalışmalar

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Uluslararası Bahçecilik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Su Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Euro-Hidro Bilişim Ve Su Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Balık Biyolojisi, Balıkçılık Ve Su Ürünleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Orman Bilgi Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Sosyal Hizmet: Sosyal Katılımın Yerel Organizasyonu

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet Ve Katılım

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: Psikososyal Danışmanlık Ve Sağlığı Geliştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,365

Dönemlik Ücret: 4,183

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yaşlanan Toplumda Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sosyal Hizmette Araştırma Ve Yenilik Yapın

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Araştırma, Geliştirme, Sosyal Hizmette Yönetim, Rehabilitasyon / Sağlık Veya Çocukluk Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Danışmanlık Ve Müdahele

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: Sosyal Bilimler, Proje Planlama Ve Geliştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Sosyal Hizmet Ve Araştırma

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: İnsan Hakları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Sosyal Hizmet Ve Sağlıkta Sosyal Uyum

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Terapötik Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Mülteciler Ve Göçmenlerle Uluslararası Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Uluslararası Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: Psikososyal Danışmanlık Ve Arabuluculuk

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Güçlendirme Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Kapsayıcı Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: Tavsiye Ve Vaka Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: Uygulamalı Araştırma

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet, Çeşitlilik Ve Araştırma

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizmette Araştırma

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizme: Aile Odaklı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: Çocuk Ve Gençlerin Refahına Odaklanma

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Çeşitlilik Ve Kapsayıcılık

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Alanlarda Performans Sanatları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Erken Yardım Ve Çocuk Korumada Diyalojik Kalite Gelişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Davranışsal Danışmanlık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,500

Dönemlik Ücret: 1,750

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Sosyal Hizmette Yenilik Ve Örgütsel Gelişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,400

Dönemlik Ücret: 4,200

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet Ve Yenilik Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: Göçmenler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,200

Dönemlik Ücret: 1,600

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Alan Geliştirme Ve Organizasyon Odaklı Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: Çeşitliliği Şekillendirmek

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sosyal Çalışma Ve Pedagoji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,590

Dönemlik Ücret: 2,795

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Ve Kültürlerarası Bağlamda Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Sosyal Bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Sosyal Bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Siyasal Ve Sosyal Bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Uygulamalı Sosyal Ve Eğitim Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Kültürlerarasılık Ve Entegrasyon

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Toplum Ve Sosyal Bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Pedagoji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Eğitim Araştırması Ve Eğitim Yönetimi Odaklı Pedagoji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Siyasal Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Felsefe Ve Siyaset Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Eğitim Bilimleri: Bütünleşik Özel Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kümelerin Ve Bölgesel Ağların Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,625

Dönemlik Ücret: 2,313

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kamu Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 1,040

Dönemlik Ücret: 0,520

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Meslek Okullarında Öğretmen Eğitimi - Sosyal Pedagojide Uzmanlaşmak

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Çocuk Ve Sosyal Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sosyal Pedagoji

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Temel Ve İleri Eğitimde Sosyal Pedagoji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Pedagoji Ve Genel Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bütünleştirici, İyileştirici Ve Kapsayıcı Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Katılım Odaklı İyileştirici Eğitimde Ağlar

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tedavi Edici Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Kamu Problemleri Ve Liderlik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 18,000

Dönemlik Ücret: 9,000

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Kamu Yönetimi Ve Sosyal Sigorta

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Avrupa'da Devlet Ve İdare

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Politika Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3000,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Yönetişim Ve Kamu Politikası: Siyaset Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yönetişim Ve Kamu Politikası

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Siyasi Ve Sosyal Bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 7

Dil: Almanca

Uluslararası İlişkiler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Uluslararası İlişkiler: Küresel Yönetişim Ve Sosyal Teori

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Uluslararası İlişkiler Ve Kalkınma Politikası

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4000,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Barış Araştırmaları Ve Uluslararası İlişkiler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Doğal Ve Sosyal Bilimler Öğrenme Alanı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Değişim Ve Katılım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Gerontoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Gerontoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 1,145

Dönemlik Ücret: 0,573

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Spor Ve Hareket Gerontolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlıklı Yaşlılık Ve Gerontoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,860

Dönemlik Ücret: 2,930

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Dönüşüm - Politika, Felsefe

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,280

Dönemlik Ücret: 4,140

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Siyaset

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yetişkin Eğitimi / İleri Eği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yetişkin Eğitimi / İleri Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yetişkin Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Çalışmalar: Barış Ve Çatışma Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Barış Ve Çatışma Araştırmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Barış Ve Çatışma Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Savaş Ve Çatışma Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

uluslararası Çalışmalar Barış Ve Çatışma Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Çatışma, Hafıza Ve Barış

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Uygulamalı Seksoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Seksoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 6,500

Dönemlik Ücret: 3,250

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Seksüel Bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,080

Dönemlik Ücret: 3,540

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Disiplinlerarası Avrupa Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Finansman, Sosyal Ve Duygusal Gelişime Odaklanma

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İlkokul Öğretmenliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

ilkokul öğretmenliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Almanca

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İngilizce

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 10

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Çocuklukta Koruma Ve Müdahale

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Çocuklukta Eğitim Ve Yetiştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Liderlik, Eğitim Ve Çeşitlilik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Filozofi, Politika Ve Ekonomi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Avrupa Ve Avrupa Hukuk Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,500

Dönemlik Ücret: 4,250

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Eğitim Ve Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Siyaset, Hukuk Ve Toplumda İnsan Hakları Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Sağlık Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,400

Dönemlik Ücret: 2,700

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Eğitim Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa'da Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kültürel Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Çocuk Bilimleri Ve Çocuk Hakları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 16300,000

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Politika, Ekonomi, Felsefe

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Pratik Ekonomi Ve Çevre Felsefesi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Felsefe, Siyaset Ve Ekonomi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa Kamu Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 13000,000

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Ulusal Ve Uluslararası Yönetim Ve Politika

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5000,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Sosyal Politika

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Pedagojik Mühendisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Yabancı Dil Olarak Almanca (DaF)

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

yabancı dil olarak

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Transdisipliner Erken Müdahale

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,120

Dönemlik Ücret: 1,560

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Kamu Politikası

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 13000,000

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Kamu Politikası Ve Sosyal Değişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Kamu Politikası İçin Veri Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 17,250

Dönemlik Ücret: 8,625

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Çocukluk, Gençlik, Sosyal Hizmetler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Organizasyon, Yönetişim Ve Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İleri Eğitim Araştırması Ve Organizasyonel Gelişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yetenek Araştırma Ve Beceri Geliştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Ekonomi Ve Diyakonal Organizasyonlarda Yönetim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Önleyici Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 0,707

Dönemlik Ücret: 0,353

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Klinik Sosyal Hizmet

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet Ve Eğitimde Pratik Araştırma

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Kültürlerarası İletişim Ve Avrupa Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Yaşlanan Toplumlar

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Demokrasi Ve Yönetişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Klinik İyileştirici Pedagoji

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 2,520

Dönemlik Ücret: 1,260

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Komplex Kararlar Verme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Doğu-Batı Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Konuşma Terapisinin Öğretilmesi Ve Araştırılması

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa İletişim Kültürleri (Fransızca)

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Dil, Medya Ve Toplum

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Demografi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet: Gençlik Teorisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Bilim Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 4,483

Dönemlik Ücret: 2,241

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Siyasi İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal İçerme: Sağlık Ve Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa'nın Kültürel Temelleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Modern Toplum Ve Kültürler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yetişkin Eğitimi Ve Yaşam Boyu Öğrenme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyokültürel Çalışmalar

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sığınmacı, Göç Ve Toplum

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Medya Ve Kültürel Çalışması

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Estetik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kültür, Estetik Ve Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Toplum Teorisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Liderlik Ve Danışmanlık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,550

Dönemlik Ücret: 2,775

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Organizasyonel Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Organizasyonel Gelişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,440

Dönemlik Ücret: 2,220

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Organizasyon Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 14900,000

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Pedagoji Ve Dijital Öğrenme

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,200

Dönemlik Ücret: 2,100

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Teknoloji Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bilim Ve Toplum

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kentsel Gelecek

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Fütüroloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Gelecek Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Kamu Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Göç Ve Çeşitlilik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa Yönetimi: Marketler, Enerji Ve Topluluk

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Kültürlerarası Çatışma Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Kültürlerarası Eğitim, Göç Ve Çok Dillilik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa Bölgesel Kalkınma

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Tarih, Kültür Ve Toplumda Atlantik Araştırmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Göç Ve Kültürlerarası İlişkilerde Avrupa Ustası

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Afrika'da Kültür Ve Çevre

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

İşgücü Piyasası Odaklı Danışmanlık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Tarih, Ekonomi Ve Bilim Felsefesi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Siyaset Bilimi: Demokratik Yönetişim Ve Sivil Toplum

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Değişimdeki Siyasal Sistemlerin Teorisi Ve Karşılaştırılması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Doğu Asya Siyaseti

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Macera Ve Deneyim Pedagojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Anket Metodolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Hizmet Yönetişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,200

Dönemlik Ücret: 1,600

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Eğitim Ve Öğretim Süreçleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa'da Demokrasi Ve Yönetişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Didaktik İletişim Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Doğu Asya Siyaseti Ve Toplumu

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Güney Asya'nın Kültürel Ve Dini Tarihi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Afrika'da Dil Ve Kültür Transferi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Modern İslam Dünyası

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Demokrasi Üzerine Ampirik Araştırma

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Okuryazarlık Ve Temel Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Çocuk Çalışmaları Ve Çocuklar

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,977

Dönemlik Ücret: 1,988

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Görsel Ve Medya Antropolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,040

Dönemlik Ücret: 4,020

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Mesleki Eğitim Ve Personel Kapasitesi Geliştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,000

Dönemlik Ücret: 2,000

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Öğretme Ve Öğrenme Araştırmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Demokrasiye Giden Yollar

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Modern Çin Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Rusya Ve Doğu Orta Avrupa Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Okul İdare Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,300

Dönemlik Ücret: 1,650

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yüksek Öğretim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Doğu Orta Avrupa'da Avrupa Entegrasyonu

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İş Dünyasında Danışmanlık: Koçluk, Denetim Ve Organizasyonel Tavsiye

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 5,500

Dönemlik Ücret: 2,750

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Avrupa Ve Doğu Asya Yönetişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Demokrasi Eğitimi: Okul Gelişimi Ve Sosyal Beceriler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 2,500

Dönemlik Ücret: 1,250

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Oyun Ve Öğrenme Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Siyaset Ve Anayasa

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Orta Asya Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Aile Girişimciliği İçin Yöneticilik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 14,450

Dönemlik Ücret: 7,225

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Geliştirme Ve Yönetişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Özel Ve Entegrasyon Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ulusal Ve Ulusötesi Çalışmalar: Edebiyat, Kültür Ve Dil

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Matematik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Temel Matematik Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 16300,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,250

Dönemlik Ücret: 4,125

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yönetim Bilişim Sistemleri Ve Veri Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

yönetim bilişim sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,250

Dönemlik Ücret: 4,125

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

yönetim bilişim sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,080

Dönemlik Ücret: 2,040

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Dijital İşletme Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

yönetim bilişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

İşletme Zekası Ve Analitiği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yönetim Bilişim Sistemleri: Veri Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yönetim Bilişim Sistemleri: Veri Bilimi Ve Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7800,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Yönetim Bilişim Sistemleri Ve Dijital Dönüşüm

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,950

Dönemlik Ücret: 4,975

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yönetim Bilişim Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 16300,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

yönetim bilişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

yönetim bilişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İşletme Zekası Ve Proses Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

İşletme Zekası Ve İşletme Analitiği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Bilgisayar Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Bilgisayar Mühendisliği Ve İletişim Sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 16300,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Bilgisayar Mühendisliği: İnsanlar Ve Teknoloji İçin Akıllı Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,375

Dönemlik Ücret: 4,688

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

yönetim bilişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

uygulamalı bilgisayar müh

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Makine Mühendisliği Ve Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Akıllı Fabrika: Endüstri 4.0

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Kütüphane Bilişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,600

Dönemlik Ücret: 2,300

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Medya Bilişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

İletişim Bilişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bilgisayar Mühendisliği: Beşeri Bilimler Ve Sosyal Bilim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bilgisayar Mühendisliği Ve İşletme (Öğretmenlik)

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Medya Ve Bilgisayar Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Uygulamalı Medya Ve Bilgisayar Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Ve Bilgisayar Mühendisliği: İnteraktif Eğlence

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Ve Bilgisayar Mühendisliği: İletişim Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

medya ve bilgisayar müh

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Medya Ve Bilgisayar Mühendisliği: Medya Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

uygulamalı bilgisayar müh

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Bilgisayar Ve Veri Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Uluslararası Veri Yönetimi Ve Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Veri Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kütüphane Ve Veri Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

veri bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Veri Bilimi Ve Konuşma Teknolojileri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

bilgisayar ve veri müh

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Tıpta Bilgisayar Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Teknik Bilgisayar Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Dijital Sağlık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Biyoinformatik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 16300,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Biyoinformatik Ve Genom Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Biyoinformatik Ve Sistem Biyolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uygulamalı Matematik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uygulamalı Matematik Ve Bilgisayar Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 16300,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Uygulamalı Matematik Ve Fizik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

İstatistik: Ekonomik Ve Sosyal Bilim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İstatistik Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İstatistik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

bilgisayar müh

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

bilgisayar müh

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,080

Dönemlik Ücret: 2,040

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Yazılım Mühendisliği: Endüstriyel Uygulamalar

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 6,500

Dönemlik Ücret: 3,250

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Yazılım Mühendisliği Ve Veri Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,900

Dönemlik Ücret: 2,950

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yazılım Mühendisliği Ve Yöneticilik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Yazılım Sistemleri Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Yazılım Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

yazılım müh

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 12,000

Dönemlik Ücret: 6,000

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa Yazılım Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Biyomatematik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

İnsan Faktörleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

medya ve bilgisayar müh

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Bilgisayar Mühendisliği Ve Dijital Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Oyun Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bilgisayar Mühendisliğinde Uygulamalı Araştırma

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Bilgisayar Mühendisliği: Büyük Veri Ve Yapay Zeka

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,850

Dönemlik Ücret: 4,925

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Makine Öğrenmesi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Veri Bilimi Ve İşletme Analitiği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,572

Dönemlik Ücret: 1,786

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

İşletme Zekası Ve Veri Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Medya Ve Veri Odaklı İşletme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 13000,000

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Veri Bilimi: İşletme Ve Ekonomi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Nicel Veri Bilimi Yöntemleri: Psikometri, Ekonometri Ve Makine Öğrenimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Veri Bilimi: Toplum Ve İşletme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

mühendislikte hesaplamalı bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hesaplamalı Bilim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Mühendislikte Hesaplamalı Bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

mühendislikte hesaplamalı bilimler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Hesaplama Ve Veri Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ürün Geliştirme Ve Üretimde Veri Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Makine Öğrenimi Ve Veri Analitiği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Veri Analitiği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Uluslararası Yöneticilik: Büyük Veri Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 10,580

Dönemlik Ücret: 5,290

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Veri Ve Söylem Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Ve Ekonomik Veri Analitiği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Büyük Veri Ve İşletme Analitiği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,015

Dönemlik Ücret: 4,508

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Uygulamalı Veri Bilimi Ve Ölçümü

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 5,000

Dönemlik Ücret: 2,500

Lisans Süresi: 10

Dil: Almanca

Veri Bilimi Ve Yapay Zeka

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,200

Dönemlik Ücret: 2,100

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Dijital Mühendislik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Dijital Uygulama

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,500

Dönemlik Ücret: 4,750

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Teknolojiler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,400

Dönemlik Ücret: 1,700

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Gömülü Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 6,980

Dönemlik Ücret: 3,490

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Gömülü Sistem Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Teknik Bilgisayar Mühendisliği Ve Gömülü Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Gömülü İşletim Sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Gömülü Sistem Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Mobil Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Bionik: Mobil Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Yüksek İntegrasyonlu Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Finans Ve Veri Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

siber güvenlik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Mobil Bilgisayar

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Veri Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Web Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Veri Mühendisliği Ve Analitik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3800,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Otonom Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sürücüsüz Otomotiv Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,500

Dönemlik Ücret: 4,750

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Robotik Ve Otonom Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Görsel Hesaplama Ve Oyun Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Görsel Hesaplama

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Matematiksel Modelleme: Karmaşık Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Hesaplamalı Matematik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

İşletme Ve Finansta Stokastik Mühendislik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Simülasyon Ve Deneysel Teknoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Simülasyon Ve Test

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Simülasyon Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Hesaplamalı Mühendislik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Akıllı Uyarlanabilir Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Yazılım Yerelleştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Paylaşımlı Yazılım Sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Biyoistatistik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kullanılabilirlik Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Dil Bilimi Ve Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Hesaplamalı Mantık

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Bilimde Bilgisayar Simülasyonu

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Paylaşımlı Sistem Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Eğitim Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

İletişim Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

İletişim Tasarımı Ve Yaratıcı Stratejiler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,040

Dönemlik Ücret: 4,020

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

İntermedya

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

İletişim Tasarımı Ve Ürün Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Tesis Ve Proses Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Tasarım Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,800

Dönemlik Ücret: 3,900

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Marka İnovasyonu Ve Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 11,273

Dönemlik Ücret: 5,637

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Dönemlik Ücret: 2100,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

İleri Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Entegre Mimari Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Entegre Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Açık Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Bilgisayar Ve Sanat

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 8,400

Dönemlik Ücret: 4,200

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Tasarım Ve Gelecek Tasarlamaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Endüstriyel Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dönüşüm Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sürdürülebilir Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,800

Dönemlik Ücret: 3,900

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Materyal Kültürü Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Tasarım Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Aydınlatma Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Tasarım, Sanat Ve Medyada Araştırma

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,207

Dönemlik Ücret: 2,603

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Yaratıcı İşler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tarihsel Müzikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uygulamalı Müzikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Moda Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Ürün Ayrıntılandırma

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Ürün Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ürün Tasarımı Ve Uygulamalı Sanat

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Ürün Tasarımı Ve Sürdürülebilir Ürün Kültürleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Ürün Tasarımı Ve Süreç Geliştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Endüstriyel Tasarım: Arayüz Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Endüstriyel Tasarım: Tıbbi Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Müzik Eğitimi: Topluluk Müziği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Müzik Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Şarkı Söylemek Ve Vokal Pedagojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İlköğretim Müzik Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Görsel Sanatlar (Öğretmenlik)

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Görsel Sanatlar

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Güzel Sanatlar: Sanatsal Kavramlar

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Müzik Yayımcılığı Ve Müzik Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Oyunculuk

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Özgür Sanat

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Ses

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sanatsal Müzik Üretimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dans

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Müzik Ve Yaratıcı Endüstriler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Müzik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Popüler Müzik Ve Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sanat Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Etkileşim Dizaynı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 20560,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Müzik Yayımı Ve Konser Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Müzik Yayımcılığı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Arkeolojik, Etnolojik Ve El İşi Nesnelerin Korunması Ve Restorasyonu

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Koruma Ve Restorasyon

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

kilise müziği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kilise Müziği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Protestan Kilise Müziği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tasarım Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Tekstil Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Okul Müziği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Jazz, Rock Ve Pop

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

caz

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Caz, Pop Enstrümantal Ve Vokal

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Müzik: Caz Ve Popüler Müzik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Caz Ve Caz Kompozisyonu

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Caz: Sanatsal Yapımcı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sahne Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sınıf Müzikleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Küratörlük Ve Sergi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Solistlik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kompozisyon

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kapalı Alanda Müzik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Müzik Ve Ses

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bağlam İçinde Sanat

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Konuşması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Müzik: Org

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Etnomüzikoloji Ve Transkültürel Müzik Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yeni Müziğin Yorumu

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tarihsel Yorum Pratiği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tarihsel Klavye Enstrümanları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tiyatro Ve Orkestra Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ses Rejisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Çağdaş Müzik Enstrümantal

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Multimedya Kompozisyonu

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Müzik Akustiği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ses Çalışmaları Ve Ses Sanatları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 6,026

Dönemlik Ücret: 3,013

Lisans Süresi: 6

Dil: İngilizce

Müzik Yönetmenliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Profesyonel Performans

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Marka Ve Medya Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Dijital Ve Medya Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 6,250

Dönemlik Ücret: 3,125

Lisans Süresi: 8

Dil: Almanca

Moda, Marka Ve Medyada Yönetim Ve Pazarlama

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Bilgi Tasarımı Ve Medya Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Kurumsal İletişim Ve Medya Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Medya Yöneticiliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Ve Eğitim Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Ve Yöneticilik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

İletişim Ve Medya Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Pazarlama Ve Medya Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,040

Dönemlik Ücret: 4,020

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Medya Ve Dizayn Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Kültür Ve Medya Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Medya Hukuku Ve Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Yöneticilik Ve Pazarlama: Moda, Markalar Ve Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uygulamalı İletişim Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

İletişim Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kültür Ve Ekonomi: Medya Ve İletişim Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 0,380

Dönemlik Ücret: 0,190

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Sağlık İletişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Ve İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uzmanlaşmış Gazetecilik Ve Kurumsal İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Gazetecilik: Yenilik Ve Yönetim Odaklı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Profesyonel Yazma Kuramları Ve Uygulamaları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Gazetecilik Ve İletişim Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Gazetecilik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Gazetecilik, Medya Ve Küreselleşme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,500

Dönemlik Ücret: 2,250

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Bilim Gazeteciliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Müzik Gazeteciliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Gazetecilik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 10,750

Dönemlik Ücret: 5,375

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ekonomi Ve Gazetecilik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Zamana Dayalı Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tasarım Ve Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Etkileşimli Medya Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Medya Tasarımı Ve Tasarım Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Dönüşüm Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Dijital Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Dijital Medya Ve Medya Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Dijital Medya Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Dijital Anlatılar

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,500

Dönemlik Ücret: 3,750

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Profesyonel Medya Oluşturma

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Multimedya Didaktik Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Yeni Medya Ve Dijital Bilgilerin Korunması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Etkileşimli Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Dijital Medya, Medya Ve Bilgisayar Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Kurumsal İletişim Ve Yöneticilik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Kurumsal İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,540

Dönemlik Ücret: 4,770

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Halkla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Medya İletişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Medya İletişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Teknolojisi Ve Medya Üretimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

İletişim Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İletişim Yönetimi Ve Analizi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Yöneticilik Ve İletişim Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,580

Dönemlik Ücret: 2,790

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İletişim Ve Yöneticilik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Halkla İlişkiler Ve Dijital Pazarlama

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,040

Dönemlik Ücret: 4,020

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Disiplinlerarası Kamu Ve Kar Amacı Gütmeyen Çalışmalar

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Halkla İlişkiler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Pazarlama Yönetimi Ve Halkla İlişkiler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 11,988

Dönemlik Ücret: 5,994

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kaynak Yaratma Yönetimi Ve Hayırseverlik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,450

Dönemlik Ücret: 4,225

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Ve Öğretim Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,080

Dönemlik Ücret: 3,540

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Oyun Geliştirme Ve Araştırma

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Animasyon Ve Oyun Yönetmenliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Dijital Medya Teknolojileri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Medya Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Teknolojisi Ve İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Gelişmiş Medya Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Görsel Ve İşitsel Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Uluslararası Görsel-İşitsel Ve Sinema Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Görsel-İşitsel Sanat Teknolojileri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Fotoğrafçılık Ve Fotoğrafçılık Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Fotoğrafçılık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 11,400

Dönemlik Ücret: 5,700

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Fotoğrafçılık Çalışmaları Ve Araştırmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Fotoğrafçılık Çalışmaları Ve Uygulamaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Film Ve Oyun İçin 3D Animasyon

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,100

Dönemlik Ücret: 1,550

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Animasyon Yönetmenliğiğ

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Film

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Değer Odaklı Reklam Filmi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Medya Ve İletişim Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

İletişim Ve Medya Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Dönemlik Ücret: 2200,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Medya Ve İletişim Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

İletişim, Multimedya Ve Pazar Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya, Yönetim Ve Dijital Teknolojiler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

medya ve iletişim yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Baskı Ve Medya Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Kültürü

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Film Ve Medya Kültürü Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Kültürü Ve Medya Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Kültürü Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Avrupa Film Ve Medya Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Medya Kültürü Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Anlayışı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Dijital Yenilik Ve İşletme Transformasyonu

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 10,450

Dönemlik Ücret: 5,225

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Medya Yönetimi Ve E-Market

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,225

Dönemlik Ücret: 2,613

Lisans Süresi: 8

Dil: Almanca

Dijital Medya Yöneticisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Dijital, Medya Ve Toplum

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Medya, Teknoloji Ve Toplum

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Film Kültürü: Arşivleme, Programlama, Sunum

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Film, Televizyon Ve Dijital Anlatılar

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,535

Dönemlik Ücret: 4,768

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Medya Eğitimi, Ses Kültürü Ve İletişimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

E-Öğrenme Ve Medya Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 1,744

Dönemlik Ücret: 0,872

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Ve Oyun Anlayışı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Etkileşimli Medya Sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Tüketici Psikolojisi Ve Pazar Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Pazar Ve Medya Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Medya Ve Toplum

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Ve Siyasal İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Çocuk Ve Gençlik Medyası

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Medya Ve İletişim Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yaratıcı Teknolojiler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Dil Ve İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Yenilikte Liderlik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,600

Dönemlik Ücret: 3,800

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Dijital İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Multimedya Bilgisi Ve İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Medya Ve Müzik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yaratıcı İletişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Medya, Etik Ve Din

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Pazarlama

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 10,170

Dönemlik Ücret: 5,085

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Zamana Bağlı Medya: Ses, Vizyon Ve Oyun

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 0,616

Dönemlik Ücret: 0,308

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Küresel İletişim: Siyaset Ve Toplum

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3650,000

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Uluslararası Medya Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,000

Dönemlik Ücret: 1,500

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Multimedya Dizaynı

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Multimedya Ve Yazarlık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Multimedya Öğretimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 2,500

Dönemlik Ücret: 1,250

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kurumsal Medya

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 11,000

Dönemlik Ücret: 5,500

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sanat Ve Medya Çalışmaları

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Çevrimiçi Radyo

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,500

Dönemlik Ücret: 1,750

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Web Ve Veri Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İnternet Ve Web Tabanlı Sistemler

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Stratejik Tasarım

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Biyografik Ve Yaratıcı Yazı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Psikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 10,140

Dönemlik Ücret: 5,070

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Klinik Psikolojiye Odaklanan Psikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Aile Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,750

Dönemlik Ücret: 2,375

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Endüstriyel Ve Örgütsel Psikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,060

Dönemlik Ücret: 3,530

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Psikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,540

Dönemlik Ücret: 4,770

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Psikososyal Danışmanlık Ve Hukuk

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Psikoloji Ve Bilişsel Sinirbilim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ruh Sağlığı Ve Psikoterapi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 6,700

Dönemlik Ücret: 3,350

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Satış Yönetimi Ve Satış Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,300

Dönemlik Ücret: 4,650

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Psikoloji: İş, Toplum Ve Çevre

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 11,640

Dönemlik Ücret: 5,820

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Adli Psikolojiye Odaklanan Psikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 13000,000

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Klinik Psikoloji Ve Psikoterapi Odaklı Psikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Endüstriyel, Örgütsel Ve İş Psikolojisine Odaklanan Psikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 14900,000

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Spor Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yöneticilik Ve Pazarlama: Etkinlik, Spor Ve Sağlık

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal Ve Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,600

Dönemlik Ücret: 1,800

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Sağlık Bilimleri Ve Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Sağlık Yönetimi Ve Sağlık Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Ve Kalite Geliştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uluslararası Sağlık Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,600

Dönemlik Ücret: 3,800

Lisans Süresi: 6

Dil: İngilizce

Sağlık Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlık Ve Sosyal Yönetim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,800

Dönemlik Ücret: 2,900

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Hemşirelik Ve Sağlık Tesislerinde Yönetim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sosyal, Sağlık Ve Eğitim Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,100

Dönemlik Ücret: 4,050

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Ve Yönetim

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,160

Dönemlik Ücret: 2,580

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

İşyerinde Yönetim, Güvenlik Ve Sağlık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,500

Dönemlik Ücret: 3,750

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Dijital Sağlık Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,080

Dönemlik Ücret: 3,540

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Kurumsal Sağlık Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,250

Dönemlik Ücret: 2,625

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

yöneticilik ve pazarlama: etkinlik spor sağlık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tıbbi Teknoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 13000,000

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Mikromedikal Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Tıbbi Cihazlar Ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Tıp Ve Sağlık Teknolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Biyomedikal Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Tıbbi Teknoloji Sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Tıbbi Cihazlar: Araştırma Ve Geliştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Tıbbi Teknoloji Ve Yardım Sistemleri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hassas Tıp Teşhisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: İngilizce

Biyofabrikasyon

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tıp Teknolojisi Ve Sağlık Hizmetleri İşletmesi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Kas Ve İskelet Tedavisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 7

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Gıda Ve Sağlık Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uygulamalı Sağlık Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Sağlık Bilimleri Ve Hemşirelik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlık Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Profesyonel Bakım: Demans Ve Kronik Engelli Kişiler

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 4,017

Dönemlik Ücret: 2,008

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

hemşirelik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İleri Hemşirelik Uygulaması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hemşirelik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,600

Dönemlik Ücret: 1,800

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

ileri hemşirelik uygulaması

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 3,400

Dönemlik Ücret: 1,700

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Hemşirelik: Toplum Sağlığı Ve İleri Hemşirelik Uygulaması

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Beslenme Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

İnsan Beslenmesi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Beslenme Ve Ev Ekonomisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Tıbbi Beslenme Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Yemek Ve Sağlık

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Klinik Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Psikoloji: Klinik Psikoloji Ve Bilişsel Sinirbilim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Psikoloji: Klinik Ve Sağlık Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Klinik Psikolojisi Ve Psikoterapi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,220

Dönemlik Ücret: 4,110

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Klinik Psikoloji, Nöro Ve Rehabilitasyon Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Hemşirelik Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Uygulamalı Sağlık Hizmetleri Araştırması

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hemşirelik Bilimi (Mesleki Eğitim)

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hemşirelik Bilimi Ve Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Tıbbi Pedagojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Sağlık Meslekleri İçin Tıbbi Eğitim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,940

Dönemlik Ücret: 2,970

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Halk Sağlığı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlık Bilimleri: Önleme Ve Sağlığı Geliştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Halk Sağlığı Hizmetleri, Ekonomisi Ve Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Halk Sağlığı: Önleme Ve Değerlendirme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Küresel Kentsel Sağlık

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 16000,000

Lisans Süresi: 2

Dil: İngilizce

Sağlık Yardımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Uygulamalı Sağlık Geliştirme

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sağlığı Teşvik Eden Örgütsel Gelişim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlığı Geliştirme Ve Önleme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Teşhis, Tavsiye Ve Müdahale

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 0,760

Dönemlik Ücret: 0,380

Lisans Süresi: 6

Dil: Almanca

Sosyal Ve Sağlık Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Yıllık Ücret: 3,980

Dönemlik Ücret: 1,990

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

Hemşirelik Ve Sağlık Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlık Hizmetleri Araştırma Ve Tasarımı

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Vizyon Bilimi Ve İşletme

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 9,995

Dönemlik Ücret: 4,998

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Optometri, Oftalmik Teknoloji Ve Görme Bilimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Psikofizik Ve Optik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Göz Optiği Ve Optometri

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sanat Terapisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Moleküler Biyotıp

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Biyomedikal Hesaplama

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Biyotıp

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Ebelik

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hemşirelik Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Osteopati

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,170

Dönemlik Ücret: 3,585

Lisans Süresi: 2

Dil: Almanca

Osteopatik Terapi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlık Ve Hemşirelik Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Hemşirelik Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Çocuk Ve Ergen Psikoterapisi Ve Aile Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,664

Dönemlik Ücret: 3,832

Lisans Süresi: 10

Dil: Almanca

Psikoterapi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 8,390

Dönemlik Ücret: 4,195

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Disiplinlerarası Sinirbilim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Nörobiyoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Nörobilim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

nörobilim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Sporda Uygulamalı Nörobilim Ve Egzersiz

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Biyomedikal Sinirbilim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Moleküler Ve Translasyonel Sinirbilim

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlık Meslekleri Eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sağlık Eğitimi Ve Eğitim Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,100

Dönemlik Ücret: 2,550

Lisans Süresi: 5

Dil: Almanca

sağlık meslekleri eğitimi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 5,400

Dönemlik Ücret: 2,700

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Endüstri Ve İletişim Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 8

Dil: Almanca

İnsan İletişimi: İletişim Psikolojisi Ve Yönetimi

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 6,456

Dönemlik Ücret: 3,228

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Müzik Terapisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,815

Dönemlik Ücret: 3,908

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca-ve-ingilizce

Uygulamalı Spor Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Spor Psikolojisi

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Yıllık Ücret: 7,080

Dönemlik Ücret: 3,540

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca

Sporda Ve Egzersizde Psikoloji

Yaz Dönemi Başvuru: Yok

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: İngilizce

Uygulamalı Biyomedikal Mühendisliği

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Yok

Lisans Süresi: 3

Dil: Almanca

Sağlık Ve Hemşirelik

Yaz Dönemi Başvuru: Var

Kış Dönemi Başvuru: Var

Lisans Süresi: 4

Dil: Almanca